Jämtstårsan

Jämtstårsan

 

Det här glada gänget är Jämtbälgens damer, som övar inför sitt premiäruppförande på Hägragården den 24 februari.

Copyright ©jamtbalgen.com All Rights Reserved