Historik

Historik


Östersund lördagen den femte augusti 1972

och mitt i Prästgatans vimmel föddes

dragspelsklubben "JÄMTBÄLGEN".

Dopförrättare var Karin Persson och Kerstin

Bengtsson.


 

"Drottning Signe" av dragspelsriket "Bälgien",

var en av drivkrafterna till att starta dragspelsklubbar. Många lokala förmågor gjorde ett omfattande arbete för att bilda en dragspelsklubb i Jämtland. Kjell Wigren och "Drottning Signe" utropade och invigde klubben.


Invigningen inramades av många musikaliska

storheter från när och fjärran.

Medlemsantalet ökade snabbt och är nu sedan

många år ca: 120 st.

 

Redan 1973 startade JÄMTBÄLGEN sina

bälgating på Sandvikens Camping för att sedan

fortsätta där med, "En snoa mé Storsjöodjuret"

och som genom åren gav stora publiksiffror.

Klubben har genom alla dessa år letts av fyra

ordföranden, den förste var Börje Bengtsson.

I Augusti 2012 fyllde JÄMTBALGEN 40år

Nuvarande ordförande är Harriet Svaleryd

Copyright ©jamtbalgen.com  All Rights Reserved